Co mít na paměti, než vyrazíte na tradiční pohřeb ve Vietnamu? Poklekněte a pořádně se klaňte! Klečte tak, až se celé vaše tělo bude dotýkat země. A nezapomeňte naplnit peněženku alespoň pár drobásky.

Usmálo se na mě štěstí: dostal jsem možnost zúčastnit se skutečného vietnamského pohřbu. Pak si ale na mě sedlo neštěstí v podobě této informace:

Video z vietnamského pohřbu

Klíčový okamžik mého života ve Vietnamu.

Co se vyplatí vědět o tradičních vietnamských pohřbech

Nejspíš žijete ve víře, jak ohromně se liší tradice Vietnamu, jako nezávislé země, od evropské kultury. Řekněme, že pocházíte z České republiky (jako já) a chystáte se porovnat český pohřeb s vietnamským.

Zamýšlím zde hovořit o čase (délce pohřbu), věcech, co si s sebou vzít, o vhodném oblečení a chování.

Jak dlouho trvá vietnamský pohřeb?

Právě délka je jednou z nejzajímavějších věcí na tomto obřadu. V České republice se smuteční obřad sfoukne za den. Zato ve Vietnamu se koná až 7 dní! Rozdíl, co?

Proto než se na něj vydáte, raději se zeptejte vašeho vietnamského kamaráda jak dlouho tam plánuje pobýt.

Proč ceremoniál zabere tolik času? Jak můžete vidět, pohřeb se ve Vietnamu považuje za velkou věc. (Samozřejmě bychom se mu raději vyhnuli, ale jednou nás stejně dostihne.) Velkou roli zde hraje náboženství, které v této zemi reprezentují dva směry: Buddhismus a Křesťanství.

Zobrazení mnichů přicházejících se modlit za zemřelého.
Právě se díváte na počátek vietnamského rituálu (modlení mnichů za zemřelého příbuzného).

Tato náboženství se vyznačují jedinečnými obyčeji. V tomto případě bych hovořil o „silné víře“ v posmrtný život. Prohlaste v ČR, že existuje život po životě, a sklidíte posměch (ne od všech, ale rozhodně od většiny).

Co přinášejí Vietnamci na pohřeb (a vy byste měli také)?

Proto obyvatelé Vietnamu nakládají se zemřelými blízkými s velkou úctou a respektem. Chtějí dotyčného připravit na nový život. Šest až sedm dní smutku protne „menší párty“ .

Všichni přátelé a členové rodiny jsou přizvání popřát zemřelé osobě poslední sbohem. Po příchodu mají povinnost pálit kadidlo, klečet, modlit se a klanět. Jak zmiňuji na začátku, klečení má velký význam. Kdybyste zhlédli mé video, pochopíte, proč na tuto část skutečně nejsem pyšný.

Zde lze vidět mnoho vietnamců (hosté a rodina) dopřávajících si bohatou hostinu.
Nebojte se, že ve vietnamské rodině nedostanete nic do pusy. Jsou neuvěřitelně pohostinní!

Darujte částku v rozmezí 200 000 VND až 500 000 VND

Když mě můj vietnamský učitel pozval na pohřeb a zmínil něco jako „vložit peníze do obálky“ , mé myšlenky zrovna lítali jinde. Nepovažoval jsem totiž takovou informaci za významnou. (Ano, my Češi neradi věříme.)

Hned při vstupu do ceremonie mě požádali o darování peněz do obálky. Když jsem se zeptal svého učitele na optimální částku, doporučil mi volit od 200 000 VND do 500 000 VND (výše daru záleží na vás).

Rodina už jen za hrob zaplatila 550 000 000 VND. Sáhla do vlastních úspor.

Kameraman na vietnamském pohřbu

Nejspíš vás zajímá, proč rodina šetří finance na pohřeb. Zmiňoval jsem, že tradiční ceremoniál může trvat až sedm dní. Během této doby se rodina musí postarat o jídlo, kuchaře, oltář, hrob, fotografa, kameramana, květiny apod.

Rozměry tohoto obřadu samozřejmě závisejí na sociálním statusu rodu (bohatství).

Utkvělo mi v hlavě konstatování mého vietnamského učitele: „Vietnamec, který se chová správně k ostatním, může po smrti zajistit svému rodu mnoho peněz a bezproblémový osud.“ Skvělá obchodní strategie!

Jak se na vietnamský obřad obléci?

V České republice panuje tradice nošení obleku u mužů a černé sukně s halenkou u žen. Rodinní příslušníci ve Vietnamu si musejí oblékat naopak bílý kostým s bílou čelenkou.

Zasmušilá vietnamská rodina v bílých pláštích a šátcích.
Bílé oblečení na českém pohřbu rozhodně neuvidíte.

Nyní víte vše. Ale co na obřadu dělat?

Jste připraveni zúčastnit se tradičního pohřebního rituálu ve Vietnamu. Po věnování finančního daru nastal čas přesunout se dovnitř a modlit se před oltářem. Tento oltář a zemřelou osobu obklopují členové rodiny.

Rodiným příslušníkům se klaníte a jako gesto soucitu vykuřujete kadidlo. Následně vám rodina nabídne jídlo. Tuto tradici vykonají všichni návštěvníci.

Vietnamský pohřeb je vskutku pozoruhodný!

Po sedmi dnech vítání hostů a každodenního modlení nastává samotné pohřbení příbuzného. Tato část obřadu je nejen velmi zajímavá, ale také finančně nákladná.

Fotografie pořízená z dronu zachycující rodinu a mnichy, kteří kráčejí za rakví.

Po zvolení vhodného místa pohřbení (obvykle jde o předem vybrané místo blízko ostatních zemřelých) nastává průvod v čele s mnichy opěvujícími zemřelého. Spolu se speciálně vyškolenými osobami nesoucími rakev kráčejí v průvodu na hřbitov.

Vzhledem k zájmu okolí může událost připomínat svatbu. Rodina také najme spoustu rikš pro převoz květin.

Fotografie pořízená dronem zachycuje vietnamské rikša jezdce držící květiny. Za nimi jede vůz s rakví.
Obrovský průvod mířící od domu vietnamské rodiny na hřbitov.

Po konci pohřbu se organizují ceremonie v nadcházejícím 49. a 100. dni pro dokončení celého rituálu.

Na hřbitově rodina pálí kadidlo. Rituál přitom zdaleka nekončí. Vietnamské rody se podle tradice setkají po 49. a 100. dni od pohřbu.

Do onoho 49. dne musí ve své domácnosti vykuřovat kadidlo. Mezi dvěma významnými dny se jednou týdně zpívá a vzdává hold.

Samotný pohřeb vykonávaný dle tradice. Mniši pohřbívají rakev.
Konečná část celého rituálu pohřbu.

Pozoruhodná vietnamská tradice káže:

Dcery, vnučky, sestry (rodinní příbuzní) se mohou oženit až po uplynutí jednoho roku od pohřbu. Muž nemůže být ženatý během nadcházejících tří let.

Výjimku představují drobné svatební obřady s nízkým počtem hostů.

Přestože jsou tradice ve Vietnamu hluboce zakořeněné, život ve velkých městech, jako je Saigon (Ho Či Minovo Město) nebo Hanoj, znemožňuje konání takto ohromných obřadů. Proto zde lidé volí kremaci, při níž vloží popel do nádoby, kterou zašlou do svého rodného města, nebo ji umístí do pagody.